מוהל מומחה ראוי
"...ראיתי את האברך החשוב מוה"ר שלמה פרקש כאיש מהיר במלאכתו מלאכת הקודש כמוהל מומחה כדת וכהלכה, לפי מסורת אבותינו ורבותינו הק' זיע"א.
...ראוי האברך היקר הנ"ל לעסוק במצוה רבה זו, וחפץ ד' להצליח בידו שלא יאונה כל און ואין למו מכשול מעתה ועד עולם." (מכתב)
30.07.2010
הרב שמואל מאיר גלבר - מוהל, 03-6197942

מה חדש באתר:

המלצות חמות:

מאמרים חדשים: