ברית מילה שנדחתה

האם יש הבדל בין ברית מילה ביום השמיני לברית מילה שנדחתה?

למעשה אין הבדל בין "ברית בזמנה" לבין "ברית דחויה", וגם בברית דחויה יש למול רק ביום ולא בלילה. אולם אין לבצע ברית שלא בזמנה ביום השבת.

ראה לעיל "איך נקבע את זמן הברית" שאין לדחות את מועד הברית שלא מסיבה רפואית.

כפי שכבר הוזכר, ברית שנדחתה עקב מחלה כללית, נדחית לשבעה ימים אחרי הבראת התינוק.

גם אם נדחתה הברית מכל סיבה שהיא, יש לבצעה בהקדם האפשרי ולא להמתין. לעומת זאת, אסור למול לפני שמוודאים שהתינוק בריא וחזק כנדרש. הקובעים הם הרופא והמוהל המומחה.

מה חדש באתר:

המלצות חמות:

מאמרים חדשים: