מהלך הטקס "ברית מילה"

ראשי פרקים במהלך טקס ברית המילה

חשיבות רבה נודעה לטכס הברית ומנהגים רבים בעדות השונות נקשרו בטכס הברית והסעודה. מקובל במסורת שאליהו הנביא משתתף בעת קיום מצות ברית מילה ומייחדים לו כסא מיוחד.

סגולה גדולה להיות בין המשתתפים בשמחת הברית ולכן נהגו לא "להזמין" לברית מחשש שלא יוכל המוזמן להשתתף ויאלץ לסרב, אלא "מודיעים" שביום פלוני תתקיים הברית במקום פלוני ומי שיכול להשתתף בשמחה מגיע מאליו.

בטכס עצמו זכות גדולה היא להשתתף, ולכן מכבדים ידידים ובני משפחה להשתתף בחלקים מהטכס. כיבוד מיוחד הוא להיות "סנדק" - האוחז את התינוק על ברכיו בשעת הברית, ובמסורת נקשרו סגולות רבות בכיבוד זה. (חשוב לוודא שהסנדק אכן מסוגל לאחוז את התינוק היטב ללא חשש). כיבודים נוספים: הנחת הילד על ה"כסא של אליהו הנביא", אמירת ברכות המילה בה מכריזים את שם הילד בישראל ואחיזת הילד בעת הברכות.

רצוי שבעת הברית יהיו נוכחים "מנין" דהיינו עשרה גברים מעל גיל בר מצוה.

מצוה על האב בעצמו למול את בנו והוא ממנה את המוהל להיות "שליח" במקומו.

ישנם מנהגים שונים לעדות השונות, ההבדל הוא בעיקר בפיוטים והשירים לקראת הברית. בשעת הברית יתן לכם המוהל את הנוסח המלא של הפיוטים, הפסוקים והברכות.

להלן תיאור מהלך הברית לפי המנהג הנפוץ בארץ ישראל: כאשר מביאים את הילד, מכריזים: "ברוך הבא - ברוך הנימול לשמונה". אבי הבן נוטל את בנו בחיקו ואומר מספר פסוקים.מכבדים את אחד המשתתפים להניח את התינוק על ה"כסא של אליהו", ומכריזים;  "זה הכסא של אליהו הנביא זכור לטוב" ואומר פסוקי תפילה. הסנדק יושב על הכסא, ואבי הבן מניח את הילד על ברכיו. המוהל מברך "אשר קדשנו במצוותיו וצונו על המילה", ומבצע את הברית בזריזות.

אבי הבן מברך שתי ברכות "אשר קדשנו במצוותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" ו"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". קהל המשתתפים מברך את הילד ומכריז: "כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים". מוזגים כוס יין (וישנם הנוהגים לברך גם על עצי בשמים) ומכבדים את אחד הנוכחים לברך את ברכות הברית ותפילה מיוחדת להצלחת הרך הנימול בה גם מכריזים את שמו בישראל ומברכים את ההורים שיזכו לשמוח בילדם לאורך ימים טובים. לסיום מברך המוהל את הרך הנימול בנוסח "מי שברך" המסורתי, באיחולי בריאות ומזל טוב להורים ולכל המשפחה.

כל המשתתפים מוזמנים לקחת חלק בסעודה לכבוד המצוה, בשמחה וששון כנהוג.

מה חדש באתר:

המלצות חמות:

מאמרים חדשים: