תנאי שימוש

הסכם שימוש באתר "לקראת ברית מילה"

ברוכים הבאים לאתר "לקראת ברית מילה" Britmilah.co.il "פורטל ברית מילה", האתר של הרב שלמה פרקש, בבעלות "ברית ישרים" (להלן "האתר"). שימושכם באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן. תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות . אנו ממליצים לחזור ולעיין בתנאים אלה מדי פעם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות אישית עם מומחה, המתיחס באופן פרטי למקרה הנדון. למרות השימוש במונח "יעוץ", אין הכוונה לתת יעוץ ספציפי למקרה מסוים, אלא יעוץ כללי המשקף את הידע המקצועי הקיים בנושא. במטרה לסייע לפונים והמשתמשים באתר להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל המומחה. ברור כי כמו בכל נושא רפואי בכלל וכירורגי בפרט, לא ניתן לחוות דעה או ליעץ מבלי לראות את המקרה הנדון ו/או בדיקות עזר ותיחקור נסיבות נוסף. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והמשפט, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על עצה באתר, אלא יש לפנות למוהל, רופא או בית חולים לקבלת עזרה רפואית מתאימה. חשוב לדעת כי לעיתים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.

 

אחריות

המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי הרב שלמה פרקש, "ברית ישרים" (ע"ר) ו/או האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

 

שמירה על פרטיות

אנו שומרים על פרטיותכם. אם תזינו את פרטיכם לאתר, פרטים אלו ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אתכם אישית. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מעת לעת, לשלוח לכם הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים. בכל עת עומדת לכם הזכות להמחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות פעולה פשוטה של משלוח הודעה, בדף "צור קשר" שבאתר.

 

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, (להלן "התכנים") הינן של האתר ו/או של כותבי התכנים.

הצגת כל חומר שהוא מתוך האתר מותנית מראש בקבלת הסכמה בכתב ממנהל האתר או בא כוחו. הדרישה הראשונית למתן רשות כזו תהיה התחייבות להציג במקום בולט ונראה לעין את מקור המאמר בנוסח דלהלן:

מתוך האתר"לקראת ברית מילה" Britmilah.co.il

במדה והמוצג/הציטוט הוא באתר אינטרנט, ידרש המצטט להציג קישור אל אתר המקור. ללא הצגת מקור המאמר ו/או הציטוט, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

השיפוט והדין החל על השימוש באתר זה יחולו עפ"י דין תורה. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבית הדין של הרב מנחם מענדיל הכהן שפרן שליט"א מבני ברק. במדה והנדון לא יהיה מוכן לקבל דין תורה, מקום שיפוט והדין יהיה אך ורק עפ"י דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז חיפה בלבד.

מה חדש באתר:

המלצות חמות:

מאמרים חדשים: